Jo sempre hi guanyo

Els Consells Esportius de Catalunya

Els consells esportius estem presents a totes les comarques i grans ciutats catalanes.Amb les activitats esportives que programem i portem a terme movem al voltant de 500.000 esportistes, infants i joves en edat escolar.Promovem la pràctica de 80 modalitats esportives diferents.Formem i posem a disposició de la societat una xarxa de professionals esportius dedicats als infants i joves.Som la principal entitat promotora de l’esport en edat escolara Catalunya.Als consells ens preocupa formar infants i joves tant en valors de responsabilitat personal com en valors de responsabilitat ciutadana. Volem formar bones persones i bons ciutadans i ciutadanes.Els Consells Esportius som responsables de portar a terme els programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya següents: els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola i l’Esport Blanc Escolar.

El Consells Esportius entenem que el nostre model esportiu es fonamenta en:

  • la igualtat d’oportunitats: l’esport a l’abast de tothom
  • l’esport sense exclusions per capacitat ni gènere
  • l’esport com a formació de ciutadans
  • l’esport social i familiar jugar per sobre de competir
  • el foment d’hàbits saludables