Enllaços

Consell Català de l'Esport

La Secretaria General de l'Esport desenvolupa les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en el camp de l'esport i del lleure, d'acord amb l'article 134 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i és l'òrgan de direcció de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de la Presidència, que té assignades les competències en matèria esportiva.

Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC)

La Unió de Consells Esportius de Catalunya és una associació esportiva sense ànim de lucre, creada l’any 1994, com a organisme que aglutina, coordina i representa de manera unitària tots els consells esportius de Catalunya.

Observatori Català de l'Esport

L’Observatori Català de l’Esport és un servei creat per iniciativa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya l’any 2006. L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) és el responsable de desenvolupar-lo juntament amb la col·laboració d’altres institucions vinculades a l’esport a Catalunya.

Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Lleida