Inscripció Entrenador/a / Delegat/da

Nom
Cognom 1
Cognom 2
DNI
Data Naixement
( format DD/MM/AAAA )
Telèfon
Email
 
Declaro conèixer els objectius dels JEEC, la dinàmica de les competicions, les obligacions i responsabilitats com a entrenador/a i/o delegat/da, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2013-2022, del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
 
Sol.licito la participació en les activitats i programes esportius organitzats i/o desenvolupats pel Consell Esportiu del Segrià, i en les fases i trobades d'àmbit supracomarcal dels programes esportius de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, curs 2023-24,
com a Entrenador/a  Delegat/da  de l'entitat

ENTITAT
Sel.lecciona una entitat: